สุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในพนักงาน บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

วันที่ 3 ส.ค. 65 เวลา 08.30 - 12.00 น.

 

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายเชาวลิตร แสงอุทัย  ผวจ.กำแพงเพชร/ผอ.ศอ.ปส.จ.กพ. โดย นายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดฯ ได้มอบหมายให้ นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดฯ และนายศุภโชค ภูสมตา หน.ศอ.ปส.จ.กพ. สนธิกำลัง จนท.ฝ่ายปกครอง สมาชิก อส. และจนท. สาธารณสุข รวม 35 คน สนธิกำลังเข้าสุ่มตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารเสพติดในพนักงาน บริษัท น้ำตาลนครเพชร จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 333 หมู่ที่ 9 ตำบลเทพนคร จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 673 คน ผลการตรวจพบสารเสพติด (เมทแอมเฟตามีน) ในร่างกาย จำนวน 7 ราย ตรวจค้นร่างกายพบ ยาบ้า จำนวน 2 เม็ด  จึงได้ประสาน รพ.กำแพงเพชร นำเข้ากระบวนการบำบัดต่อไป และได้ซักประวัติเบื้องต้นเพื่อเป็นข้อมูลขยายผลไปสู่ผู้จำหน่ายต่อไป