ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ อ.ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

 

 

วันที่ 21 ก.ค. 65 เวลาประมาณ 19.00 - 22.00 น.

 

 

นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร โดยนายสุวิทย์ สันตติวงศ์ไชย ปลัดจังหวัดกำแพงเพชร ได้มอบหมายให้นายสุทธิวิทย์ สายหยุด ป้องกันจังหวัดฯ นำกำลังสมาชิก อส. (ร้อย.บก.บร.) จำนวน 4 นาย ร่วมกับปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายบริหารงานปกครอง และปลัดอำเภองานป้องกัน อ.ลานกระบือ พร้อมด้วยสมาชิก อส. 4 นาย จนท.กอ.รมน. จว.กพ. 3 นายจนท. สาธารณสุขอำเภอ 1 คน และ จนท.ตร.สภ.ลานกระบือ 2 นาย รวม 17 คน/นาย ออกตรวจจัดระเบียบสังคมรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงในพื้นที่ อ.ลานกระบือ โดยตรวจสถานประกอบการ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1. ร้านบ้านเพื่อน คาราโอเกะ 2. ร้านพันทาง เทอเรซ 3. ร้านสุโภชนา คาราโอเกะ 4. ณัฐพล รีสอร์ท 5. ร้านขนุน

 

ชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมฯ ได้ตรวจใบอนุญาตประกอบกิจการคาราโอเกะ ใบอนุญาตจำหน่ายสุราและบุหรี่ กำชับเรื่องการตรวจและสังเกตผู้เข้าใช้บริการอย่าให้มีการพกพาอาวุธทุกชนิด ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้บุคคลอายุต่ำกว่า 20 ปี อย่าให้มียาเสพติด ปิดให้บริการตามเวลาที่กำหนด และให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด