รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3”

 

 

วันที่ 4 ส.ค. 2565 เวลา 10.30 น.

 

 

ณ โรงแรมอัศวิน แกรนด์ คอนเวนชัน กรุงเทพมหานคร นายธนาคม  จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายสมศักดิ์ เจริญไพฑูรย์ รองอธิบดีกรมการปกครอง เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงวิชาการ “ในโอกาสครบรอบ 2 ทศวรรษ ปภ. เพื่อก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” และรับฟังปาฐกถา “2 ทศวรรษ ปภ. ก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” โดย พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และ “แนวโน้มการจัดการสาธารณภัยก้าวสู่ทศวรรษที่ 3” โดยนายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ประธานในพิธีเปิดการสัมมนาดังกล่าว