ตั้งจุดตรวจด่านบ้านห้วยโผ อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน เฝ้าระวังการกระทำผิดกฎหมาย

 

 

วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 16.00 น.

 

 

นายสังคม คัดเชียงแสน ผบ.ร้อย.อส.อ.แม่สะเรียง 3 /นายอำเภอแม่สะเรียง ว่าที่ร้อยตรีวิทยา โปทาศรี ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ได้สั่งการให้ นายตวงสิทธิ์ ประทินสุขอำไพ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายสกล ศรีมณีทองกุล ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิก อส. สังกัด ร้อย.อส.อ.แม่สะเรียง 3 บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.ท่าตาฝั่ง ตั้งจุดตรวจด่านบ้านห้วยโผ เพื่อเฝ้าระวังภัยยาเสพติด สิ่งผิดกฎหมาย ขบวนการค้ามนุษย์ และแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย