ปฏิบัติการทุ่งหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ขยายผลจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ดำเนินการตาม  10 Flagships to DOPA All Smart 2022 “อำเภอมั่นคง ปลอดภัย” ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด : หมู่บ้านมั่นคง ปลอดภัยจากยาเสพติด

 

 

วันที่ 16 มิ.ย.2565 เวลา 20.04 น เป็นต้นไป

 

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผบ.อส.จ.ปทุมธานี /ผวจ.ปทุมธานี /ผอ.ศอ.ปส.ปทุมธานี ,นายนิติชัย วิริยานนท์ ผบ.ร้อย.อส.อ. คลองหลวง 2 /นายอำเภอคลองหลวง /ผอ.ศป.ปส.อ.คลองหลวง สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองอำเภอคลองหลวง “ชุดปฏิบัติการทุ่งหลวง” นำโดย ว่าที่ ร.ต.พิชญะ เพียราช ปลัดอำเภอ หัวหน้าฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัด ร้อย.อส.อ.คลองหลวงที่ 2 ร่วมกัน ลงพื้นที่สืบสวนขยายผลจับกุม โดยทำการปิดล้อมตรวจค้นผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  จากการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับยาเสพติด จากประชาชนในพื้นที่ว่าบริเวณใต้สะพานทางด่วนวงแหวนตะวันออก ถนนเลียบคลองแอล 3-4 หมู่ 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.คลองหลวง จะมีวัยรุ่นนัดมาส่งยาเสพติดกันเป็นประจำ

 

ผลการปฏิบัติได้ทำการ

1. จับกุม นาย จ. (นามสมมุติ) อายุ 29 ปี บริเวณ ใต้สะพานทางด่วนวงแหวนตะวันออก ถนนเลียบคลองแอล 3-4 หมู่ 13 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

2. พร้อมของกลาง ยาเสพติดให้โทษประเภท ที่ 1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) จำนวน 20 เม็ด             

3. โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “มียาเสพติดให้โทษประเภท1 เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมาย”

 

นำตัวผู้ถูกจับกุมพร้อมของกลาง ทำบันทึกจับกุม ส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองหลวง เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป