กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ เข้าช่วยเหลือลื้อถอนบ้านผู้ประสบภัยเพลิงไหม้

 

 

วันที่ 9 มิ.ย. 2565

 

 

นายกองเอก สมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้บังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ / ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่, ว่าที่นายกองเอก วาทิต ปัญญาคม หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ / ปลัดจังหวัดแพร่  สั่งการให้ นายกองตรี สัมฤทธิ์ สุกใส ผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ / ป้องกันจังหวัดแพร่ มอบหมาย นายหมวดเอก พนม สมนึก รองผู้บังคับกองร้อยบังคับการและบริการ กองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่ / ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดแพร่ นำกำลังพลสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนในสังกัด เข้าให้ความช่วยเหลือลื้อถอนบ้านผู้ประสบภัยเพลิงไหม้ เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.30 น. ที่บ้านเลขที่ 135 ซอยข้างโรงงานปุ๋ยประสบวัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่