จังหวัดศรีสะเกษจับกุมผู้กระทำผิดเกี่ยวข้องยาเสพติด

 วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น  ถึง เวลา 20.00 น.

 


ภายใต้การอำนวยการของ 
นายวัฒนา  พุฒิชาติ   ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ 
ชุดเฉพาะกิจ ศอ.ปส.จ.ศก.
ได้ออกปฏิบัติหน้าที่จับกุม/ขยายผลผู้กระทำความผิดกับยาเสพติด ตามนโยบาย ยุทธการ 238 พิทักษ์นครลำดวน  
ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามเรื่องร้องเรียนถึง   ศอ.ปส.จ.ศก.

พื้นที่  อ.กันทรารมย์

ได้ผลการปฏิบัติงาน
-ของกลางทั้งหมด
-ยาบ้า จำนวน 96 เม็ด


ผู้ถูกจับกุม 2 ราย   ดังนี้

1.นายจักรวุธ   กิ่งใจ
อายุ 28 ปี

ข้อหา จำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน)โดยมีไว้เพื่อการจำหน่ายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยฝ่าฝืนต่อกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 91 เม็ด

2.นายอักษรา   พื้นอินทร์
อายุ 36 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท(เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(เมทแอมเฟตามีน)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 5 เม็ด


รวมผู้ต้องหา 2 ราย
รวมของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 95 เม็ด


จึงนำของกลางพร้อมด้วย ผู้ต้องหาส่ง พงส.สภ.กันทรารมย์  
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป