ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม ลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำ

 

 

วันที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 - 16.30 น.

 

 


     โดยการอำนวยการของนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายธรรมนูญ แก้วคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม นายอนุพงศ์ คำภูแก้ว ปลัดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้นายกองตรีทองแดง ปินะเก ป้องกันจังหวัดมหาสารคาม สั่งการให้ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดมหาสารคาม นำโดยมว.อ. ภรัณยู มายูร ผู้ช่วยป้องกันจังหวัดมหาสารคาม และสมาชิกอส.บก.อส.จังหวัดมหาสารคาม สนธิกำลังร่วมกับฝ่ายความมั่นคงอำเภอกันทรวิชัยโดยการอำนวยการของนายเศรษฐา เณรสุวรรณนายอำเภอกันทรวิชัย,เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.กันทรวิชัยและสนธิกำลังร่วมกับฝ่ายปกครองอำเภอบรบือโดยการอำนวยการของนายปรีชาพงษ์ ทองมี นายอำเภอบรบือ ,นายทะเบียนโรงแรมอำเภอบรบือ,เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.บรบือ ลงพื้นที่ออกตรวจให้คำแนะนำเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติในการจัดทำเอกสาร รร.๓ ,รร.๔ ,ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อยให้กับผู้เจ้าพักอาศัยเพื่อป้องกันการใช้สถานที่ในการก่อเหตุอาชญากรรมต่างๆและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ 
        โดยมีผลดำเนินการคือได้ออกตรวจโรงแรมรีสอร์ตในเจตพื้นที่อำเภอกันทรวิชัยและอำเภอบรบือจำนวน ๘ แห่ง ไม่พบการกระทำความผิดกฎหมายแต่อย่างใด ทั้งนี้ได้ชี้แจงระเบียบข้อบังคับต่างๆให้แก่เจ้าของผู้ดูแลกิจการทราบเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติต่อไป