ฝ่ายความมั่นคง อำเภอบัวเชด ร่วมบูรณาการ จนท.หลายฝ่าย จับผู้ลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

 

 

 

วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 11.30 น.

 

           ภายใต้การอำนวยการของ นายพิสิทธิ์ ศรีวรานันท์ นายอำเภอบัวเชด ได้มอบหมายให้ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง บูรณาการร่วมกับ จนท.หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สร.1, จนท.ตำรวจ ชุดสืบสวน สภ.สะเดา, จนท.ตำรวจ ศปทส.ภ.3, จนท.ตำรวจ ปทส.กก.สส.ภ.จว.สร. และสมาชิก อส.อ.บัวเชด ที่ 7 ร่วมกันจับกุมผู้ต้องหากระทำความผิดเกี่ยวกับ พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ.2484 และ พ.ร.บ.เลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ.2545 จำนวน 2 ราย ดังนี้

    1. นายสุพักตร์  ประจันทร์ อายุ 28 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 68 หมู่ 2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

    2. นายวัชระ  ยิ่งดัง อายุ 22 ปี ราษฎรบ้านเลขที่ 160 หมู่ 2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์

    พร้อมของกลางประกอบด้วย

    1. ไม้ประดู่ จำนวน 3 ท่อน/เหลี่ยม ปริมาตร 2.73 ลบ.ม. ค่าภาคหลวง 260 บาท มูลค่าความเสียหาย 113,750 บาท

    2. เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ สติล สีส้ม/ขาว ไม่มีหมายเลขเครื่อง ความยาวแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ยาว 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

    3. เลื่อยโซ่ยนต์ ยี่ห้อ สติล สีส้ม/แดง ไม่มีหมายเลขเครื่อง ความยาวแผ่นบังคับโซ่ (บาร์) ยาว 22 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง

    4. เลื่อยวงเดือนดัดแปลง ติดตั้งเครื่องสูบน้ำขับเคลื่อนโดยใช้สายพาน ยี่ห้อสิงห์สยาม สีส้ม จำนวน 1 เครื่อง

    5. แกลลอนน้ำมัน จำนวน 2 แกลลอน

    6. ตลับเมตร จำนวน 1 อัน

    7. ใบเลื่อยวงเดือน จำนวน 2 ใบ

    โดยแจ้งข้อกล่าวหาว่า “ร่วมกันทำไม้หวงห้ามโดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันแปรรูปไม้หวงห้าม และร่วมกันมีไม้หวงห้ามแปรรูปไว้ในครอบครองเกิน 0.20 ลบ.ม. โดยไม่ได้รับอนุญาต, ร่วมกันมีไว้ในครอบครองซึ่งไม้หวงห้ามอันยังมิได้แปรรูป โดยไม่มีรูปรอยดวงตราค่าภาคหลวงหรือตรารัฐบาลขาย และร่วมกันมีเลื่อยโซ่ยนต์ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต” สถานที่เกิดเหตุ บริเวณทิศใต้บ้านตาปัน ม.2 ต.สำเภาลูน อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ พิกัด Datum WGS 84 Zone 48 UTM 392153 E 1608449 N

   ทั้งนี้ ได้นำส่งตัวผู้กระทำความผิด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.สะเดา อ.บัวเชด จ.สุรินทร์ เพื่อดำเนินการต่อไป สำหรับไม้ของกลางและอุปกรณ์ในการกระทำความผิด นำไปเก็บรักษาไว้ที่หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ สร.1 ต.บ้านชบ อ.สังขะ จ.สุรินทร์ เรียบร้อยแล้ว