อำเภอบาเจาะ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการ Plus 1

 

 

 

 

 

วันที่ 24 พ.ย.2564 เวลา 09.30น.

 

 

         นายวิจัย เพ็ญพัฒนากุล นายอำเภอบาเจาะ ได้ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตตามโครงการPlus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี2) (Plus One Blood Donation, More Blood More Lives) ณ หอประชุมกาญจนาภิเษก อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส