รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน. และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชคต.สะเตงนอก

 

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น.

 

 

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง หัวหน้าชุดบังคับการ ชคต.ที่ 1 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่โครงของทหาร และกำลังพล ชคต.สะเตงนอก ให้การต้อนรับ พล.ต.ปราโมทย์  พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(4) และคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมกำลังพล ชคต.สะเตงนอก เพื่อเร่งรัดติดตามการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชคต. พร้อมทั้งให้กำลังใจ ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกำลังพล ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลสะเตงนอก (ชคต.สะเตงนอก) อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา