ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดศรีสะเกษ/ศอ.ปส.จ.ศก. 238. พิทักษ์ นครลำดวน

ขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด

 


วันที่ 22 พฤศจิกายน  2564 เวลา 08.00 น. ถึง 23.00 น. 

 


ได้ออกปฏิบัติการขยายผลจับกุมผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด ภายใต้ ยุทธการ 238 พิทักษ์ นครลำดวนจังหวัดศรีสะเกษ
โดยศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามจังหวัศรีสะเกษ
(ศอ.ปส.จ.ศก.)

ในเขตพื้นที่
อ.ขุขันธ์
จ.ศรีสะเกษ

ผลการปฏิบัติได้ร่วมกันจับกุมตัวผู้ต้องหาคดียาเสพติด.จำนวน 3 ราย.  พร้อมของกลาง ดังนี้
-ยาบ้า จำนวน  1 เม็ด

1.นายชาญชัย.  หรือพระชาญชัย.    ชำนาญ
อายุ 43 ปี

ข้อหา มียาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)ไว้ในความครอบครองโดยผิดกฎหมายและเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย

ของกลาง
-ยาบ้า จำนวน 1 เม็ด

2.นายณัฐวิน.  จันสนิท
อายุ 23 ปี

3.นายถวิล   สว่างภพ
อายุ 38 ปี

ข้อหา เสพยาเสพติดให้โทษประเภท1(ยาบ้า)โดยผิดกฎหมาย


จึงนำตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลางส่ง.  พงส.สภ.ขุขันธ์
ดำเนินคดีตามกฎหมาย ต่อไป