ศปก.อ.ยี่งอ รับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100 ชุด

 

 

 

 

 

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564  เวลา 10.00 น.

 

 

         นายดำรงศักดิ์ แก้วดวง นายอำเภอยี่งอ/ผอ.ศปก.อ.ยี่งอ มอบหมายให้ นายอารีเพ็ญ  ขอยาแม เจ้าหน้าที่ปกครองพร้อมด้วยกำลังพล สมาชิก อส.อ.ยี่งอ ไปรับสิ่งของพระราชทาน จำนวน 100  ชุด ณ บิ้กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ สาขานราธิวาส ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย