อำเภอควนเนียง ตรวจสอบติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ ต.รัตภูมิ

 

 

 

 

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น.เป็นต้นไป

 

 

          นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง มอบหมายให้ น.ส.ยุพยงค์ จุลบุษรา ปลัดอำเภอศูนย์ดำรงธรรม/ปลัดอำเภอประจำตำบลรัตภูมิ, ผู้ใหญ่บ้าน ม.7 ต.รัตภูมิ, ลูกจ้าง  1t1u ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ตำบลรัตภูมิ และเยี่ยมเยียนให้กำลังใจ พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ด้อยโอกาสฐานะยากจนที่ประสบภัยน้ำท่วมหมู่ที่ 7 ต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย