จัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูนในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564

 


วันที่ 19 พ.ย. 2564

 

ที่ทำการปกครองจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมปล่อยแถวชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมจังหวัดลำพูนในช่วงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2564 ณ ลานหน้าอนุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีนายวรยุทธ เนาวรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี 
          เวลา 18.00 น. ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดลำพูน (พยัคฆ์เทวี) บูรณาการร่วมกับ ตำรวจภูธร จว.ลพ. กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. สนง.สาธารณสุข จ.ลพ. สนง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย.จว.ลพ. สนง.สรรพสามิตพื้นที่ ลพ. สนง.จัดหางานจว.ลพ. สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก จว.ลพ.  สนง.พมจ.ลพ.  สนง.วัฒนธรรม จว.ลพ. สนง.ศึกษาธิการ จว.ลพ. ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง อ.เมืองลำพูน (บัวขาว) สภ.เมืองลำพูน สนง.สสอ.เมืองลำพูน กองร้อย บก.บร. บก.อส.จ.ลพ.  และกองร้อย อส.อ.เมืองลำพูนที่ 1 ร่วมกิจกรรมปล่อยแถวเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2564 และออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อย ประชาสัมพันธ์แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัย "ลอยกระทง 2564" 10 ข้อ ภายใต้แนวคิด ลอยกระทงวิถีใหม่ ห่างไกลโควิด-19 กวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุกปล่อยพลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย