อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรีตรวจสอบความปลอดภัย ท่าเทียบเรือโดยสาร

 


 

วันนี้ 19 ก.พ 2564 ตั้งแต่เวลา 18.30 - 20.30 น.

 

นายพิรุณ วิมลอักษร นายอำเภอเมืองนนทบุรี มอบหมายให้ทีมบูรณาการ ประกอบด้วย ฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองนนทบุรี ร่วมกับผู้แทน อปท. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ตรวจการเตรียมการป้องกัน อุบัติภัยในเทศกาลวันลอยกระทง 2564 โดยเน้นการเฝ้าระวังสถานที่เสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอัคคีภัย อุบัติภัยและอุบัติเหตุทางน้ำ การดำเนินการตามมาตรการการควบคุมโรคติดต่อ ของเชื้อไวรัสโคโรน่าโควิด 19 การตรวจสอบความปลอดภัย ท่าเทียบเรือโดยสาร สถานที่ริมน้ำ สำหรับที่ประชาชนใช้ลอยกระทง บริเวณ ใต้สะพานมหาเจษฎาบดินทร์  ท่าน้ำนนทบุรี และอุทยานมกุฏรมยสราญ ฯลฯ 

ผลการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย