กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดอุบลราชธานี ที่ 1จัดระเบียบสังคม

 

 

 

   วันที่ 19 พฤศจิกายน 64 เวลา 22.30 น. -  24.00  น.

 

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ได้ออกจัดระเบียบสังคมตามแผนจัดระเบียบสังคมประจำเดือนพฤศจิกายน ภายใต้การอำนวยการของ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  นายเทพศิรินทร์ อิ่มใจ ป้องกันจังหวัดอุบลราชธานี
ได้สั่งการให้ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดอุบลราชธานี ร่วมปล่อยแถวจัดระเบียบสังคมที่ อำเภอวารินชำราบ สนธิกำลังโดย มว.อ.อุทัย เอี่ยมศรี ผบ.ร้อย อส.จ.อบ.1 มว.ท.วิระกิต สิงห์คง รอง ผบ.ร้อย อส.จ.อบ.1 บูรณาการกำลัง จนท.ประกอบด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัด/ฝ่ายปกครองอำเภอวารินชำราบ/สมาชิก อส.จ.อบ.1 (ชุดที่2)/สมาชิก อส.อ.วารินชำราบ/ตำรวจสภ.วารินชำราบ/ สห./สรรพสามิต/สาธารณสุข/พมจ.อบ./ ยอดกำลังพลรวมจำนวน  30  นาย ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตาม สถานประกอบการที่มีลักษณะเป็นสถานบริการ ร้านอาหาร ร้านค้าทั่วไป ในเขตพื้นที่อำเภอวารินชำราบ เพื่อให้คำแนะนำและชี้แจงแนวทางในการปฏิบัติตามคำสั่งของของจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
ดังนี้ 
1.ร้านรัญจวน
2.ร้านครัว 168
3.ร้านโรงเตี๊ยมวาริน
4.ร้านเจนหมูกะทะ
5.ร้าน DS
       ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบว่ามีการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และไม่มีการมั่วสุมที่เสี่ยงต่อโรคโควิด-19โดยเจ้าหน้าที่ได้เน้นย้ำกำชับการปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายและมาตรการฯ ของทางจังหวัดอุบลราชธานีให้ผู้ประกอบการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป