จังหวัดสุพรรณบุรี  ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะท่าน้ำ

 

 

       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 19.00น.

 

นายศรีธรรม  ราชแก้ว นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรี พร้อมด้วย นางดวงพร คุณากรวงศ์ ปลัดอาวุโส และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอเมืองสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบการจัดงานลอยกระทงในพื้นที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรี ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุ์กล้วย วัดป่าเลไลยก์ฯ ต.รั้วใหญ่ และ วัดวรจันทร์ ม.3 ต.โพธิ์พระยา
        ซึ่งผู้จัดงานได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 เช่น กำหนดจุดเข้า-ออก มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากงาน มีจุดคัดกรองอุณหภูมิ ทุกคนสวมหน้ากากอนามัย ฯลฯ  และ ตรวจสอบความแข็งแรงของโป๊ะท่าน้ำบริเวณจุดลอยกระทงโดยกำหนดจำนวนเข้าร่วมกิจกรรมมิให้แออัดทั้งนี้ นายอำเภอเมืองสุพรรณบุรีได้กำชับและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ UP-DMHTA อย่างเคร่งครัด