จังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี

 

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น.

 

ภายใต้การอำนวยการของนายสิทธิศักดิ์ แย้มพรายภิรมย์ นายอำเภอด่านช้างได้สั่งการให้ปลัดอำเภอ สมาชิกกองร้อยอส.อ.ด่านช้างที่ 4 และชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วอำเภอด่านช้าง บูรณาการร่วมกับจนท.ตร.สภ.ด่านช้าง และจนท.สสอ.ด่านช้าง ดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 และตรวจการปฏิบัติตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 5057/2564 เรื่องมาตรการในการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีควบคุมสูงสุด ในเขตพื้นที่อำเภอด่านช้าง
          
ผลการดำเนินการ

1.ลงพื้นที่ ต.ด่านช้างและต.หนองมะค่าโมง ตรวจเยี่ยมร้านประชาสัมพันธ์มิให้มีการจำหน่ายสุราในร้านข้าวต้มโต้รุ่งหรือร้านอาหารที่มีการนั่งดื่มกินภายในร้าน 
2. ตรวจสถานบริการว่ามีการลักลอบฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรีฯ โดยการเปิดดำเนินกิจการหรือไม่
โดยผู้ประกอบการทุกร้านปฏิบัติตามคำสั่งของทางราชการเป็นอย่างดี