ผวจ. และ รอง ผวจ. จ.สงขลา เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้ำคือชีวิต

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

 

 

         นายอัครพล สุทธิรักษ์ จิตต์สุภาพ นายอำเภอควนเนียง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ, ปลัดอำเภอ, ท้องถิ่น, ท้องที่ กำนัน,ผู้ใหญ่บ้าน, ผช ผรส., อสม., อปพร., กำลัง อส.อำเภอควนเนียง ร่วมต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายอำพล พงศ์สุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาประธานเปิดกิจกรรมน้ำคือชีวิต โครงการสร้างจิตสำนึก เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มพันธุ์สัตว์น้ำให้คลองภูมี โดย อบจ.สงขลา, สนง.ประมง จว. ประมงอำเภอ เป็นผู้จัดกิจกรรม ณ.หาดปากบางภูมี ต.รัตภูมิ

   - ผวจ.สงขลา เยี่ยม ผู้กั๊กตัว (LQ) ณ.อาคารศูนย์อปพร. อบต.รัตภูมิ หมู่ที่ 3 ต.รัตภูมิ  อำเภอควนเนียง