ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 – 11.00 น. 

 


ผอ.สปพ. เป็นผู้แทน อปค. ร่วมเป็นเกียรติแสดงความยินดี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลตำรวจ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เนื่องในงานครบรอบ 45 ปี วันก่อตั้งสำนักงาน ป.ป.ส.