ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานฝ่ายปกครองและติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค.

 

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 เวลา  13.50 น.

 


    นายธนาคม จงจิระ อปค.
พร้อมด้วย ผอ.สน.อส. ผอ.สน.ปท. ผอ.สน.สก. และคณะ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพนักงานฝ่ายปกครองและติดตามผลการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของ ปค. (๑๐ Flagships to DOPA All Smart ๒๐๒๒) ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองตรัง (ทปค.อ.เมืองตรัง) จ.ตรัง