รอง.ผวจ. รักษาราชการแทน ผวจ.นธ. เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

 

 

 

 

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น.

 

 

         นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยมี ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 12 หน่วยงานร่วมในพิธีฯเพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระบิดาแห่งฝนหลวง”  ซึ่งเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 โดยประธานในพิธีได้กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และทำความเคารพ ตามลำดับจากนั้นได้ประธานในพิธี ได้ชมนิทรรศการวันฝนหลวง ที่จัดขึ้น ณ บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดนราธิวาส