นายอำเภอเมืองยะลา ตรวจเยี่ยมการสอบภาคปฏิบัติ เพื่อบรรจุและสั่งใช้ สมาชิก อส. ใหม่ จ.ยะลา ประจำปี 2564

 

 

 

 

 

วันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 07.50 น.

 

 

         นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา พร้อมด้วย นายสมบูรณ์ พรหมณี ปลัดอาวุโสอำเภอเมืองยะลา/รอง ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ตรวจเยี่ยมการสอบภาคปฏิบัติ (ทดสอบสมรรถภาพร่างกาย) เพื่อบรรจุและสั่งใช้เป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สังกัดกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดยะลา ประจำปี 2564 พร้อมนำคณะกรรมการและผู้มีสิทธิสอบภาคปฏิบัติ เคารพธงชาติก่อนเริ่มการทดสอบ และพบปะให้โอวาทแก่ผู้มีสิทธิเข้าสอบภาคปฏิบัติ ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี นายยืนยง คิดถูก ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และสมาชิก อส.ที่ได้รับมอบหมาย เป็นกรรมการและเจ้าหน้าที่สอบภาคปฏิบัติ