อำเภอรัตภูมิ ดำเนินการตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่

 

 

 

 

วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 16.00 น.

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ มอบหมายให้ ส.ต.ต. สุรศักดิ์ ชนะกิจ ปลัดอำเภอ และสมาชิก อส.อ.รัตภูมิ ที่ 7 ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในพื้นที่

- ปริมาณน้ำฝนในพื้นที่อำเภอรัตภูมิ ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เมื่อวานนี้ จนถึงวันนี้ 07.00 น.  มีปริมาณ 12.2 มม.

- ระดับน้ำในคลองสายต่างๆในอำเภอรัตภูมิ ระดับน้ำเพิ่มขึ้น ไม่ล้นตลิ่ง

- ยังไม่มีน้ำท่วมขังในพื้นที่ใด

- ทั้งนี้นายอำเภอรัตภูมิได้สั่งการให้ฝ่ายปกครอง หน่วยกำลังในพื้นที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงเพื่อเข้าช่วยเหลือได้ทันทีเมื่อเกิดภัย