นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงาน รวมพลังแปลงใหญ่สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว

 

 

 

 

 

วันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น.

 

 

          ณ นาแปลงใหญ่ บ้านผาสุก ม.7 ต.เตย อ.ม่วงสามสิบ นายชินวัต ทองปรีชา นายอำเภอม่วงสามสิบ เป็นประธานเปิดงานรวมพลังแปลงใหญ่สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว ปีการผลิต 2564/65 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเตย สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน อำเภอม่วงสามสิบที่ 14 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมพิธีเปิดและลงแขกเกี่ยวข้าว ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังโรคระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด..