อ.รัตภูมิ ร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพื้นที่

 

 

 

 

 

 

วันที่ 8 พ.ย.2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ ได้มอบหมายให้ นายนิกร มณีสว่าง ผู้ใหญ่บ้าน ม.2 ต.กำแพงเพชร, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกับ สาธารณสุขอำเภอรัตภูมิ,  เจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนวัดใหม่ทุ่งคา และ อสม. (ชุดปฏิบัติการสนับสนุนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมโรคอำเภอรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชร) ร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในพื้นที่บ้านปลายละหาน ณ โรงเรียนบ้านปลายละหาน ม.5 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ทั้งนี้มีผู้เข้ารับการตรวจจำนวน 40 ราย ผลการตรวจ ไม่พบผู้ติดเชื้อ