นอ.รัตภูมิ สั่งการให้ ปลัดอำเภอ พร้อมสมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.รัตภูมิที่ 7 ร่วมบูรณาการกำลังกับ จนท.ตชด 437, ร่วมกันจับกุม ผตห. ตามหมายจับศาล 2 คดี

 

 

 

 

 

วันที่ 1 พ.ย.2564 เวลา 11.00 น.

 

 

            ภายใต้การอำนวยการของ นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ, นายอาทิตย์ สังธรรมรอด ปลัดอำเภอ หน.กลุ่มงานบริหารงานปกครอง สั่งการให้ ส.ต.ต.สุรศักดิ์ ชนะกิจ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมบูรณาการกำลังกับ จนท.ตชด 437, สมาชิก อส. กองร้อย อส.อ.รัตภูมิที่ 7 ฯลฯ ร่วมกันจับกุมผู้กระทำความผิด ดังนี้

      คดีที่ 1

-ได้ดำเนินการจับกุม

   1. ผู้ต้องหา ในพื้นที่ ม.1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

   โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน  “ความผิดต่อร่างกาย ประมาท” ตามหมายจับศาลแขวงสงขลา ที่ 178/2562 คดีหมายเลขดำที่ อ 242/2562 คดีหมายเลขแดงที่ อ 1123/2562 ลง 23 กรกฎาคม 2562

    สถานที่เกิดเหตุ ณ พื้นที่ ม.1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

      คดีที่ 2

ได้ดำเนินการจับกุม

ผู้ต้องหา ในพื้นที่ ม.1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

   โดยกล่าวหาว่ากระทำผิดฐาน  “พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ,พระราชบัญญัติจราจรทางบก” ตามหมายจับศาลจังหวัดพัทลุง ที่ 234/2564 คดีหมายเลขดำที่ ยฝ 613/2564 ลง 9 กรกฎาคม 2564

    สถานที่เกิดเหตุ ขนำข้างบ้านในพื้นที่ ม.1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา

ทั้งนี้ได้นำผู้ต้องหาส่งศาลฯ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป