นอ.ยะหริ่ง และทีมงานปกครองยะหริ่ง เข้าร่วมประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล DOPA VCS​ 

 

 

 

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          นายโอฬาร บิลสัน นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก. อ.ยะหริ่ง พร้อมด้วย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานทะเบียนและบัตร, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภอยะหริ่ง, เจ้าหน้าที่ปกครอง, พนักงานราชการ เข้าร่วมประชุมกรมการปกครอง ครั้งที่ 10/2564  ผ่านระบบการประชุมทางไกล DOPA VCS โดยมีนายธนาคม​  จงจิระ​ อธิบดีกรมการปกครอง​  เป็นประธานการประชุม​ หลังจากนั้น นอ.ยะหริ่ง  ได้ประชุมทีมงานปกครอง ติดตามขับเคลื่อนการฉีดวัคซีนเชิงรุกในพื้นที่อำเภอยะหริ่ง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ณ ห้องประชุมอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี