นอ.ยะหริ่ง ,ผบ.ฉก.ทพ.42​ ,จนท.ตำรวจ สภ.ราตาปันยัง ร่วมประชุมพิจารณาปรับแผนการ รปภ.ตำบล อ.ยะหริ่ง ประจำปี 2565 โดยมีกำลัง 3 ฝ่าย (ตำรวจ ทหาร ปกครอง) เข้าร่วมประชุม​

 

 

 

 

 

 

วันพุธที่ 27  ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 น.

 

 

          นายโอฬาร บิลสัน  นายอำเภอยะหริ่ง/ผอ.ศปก.อ.ยะหริ่ง เป็นประธานเปิดการประชุมพิจารณาปรับแผนการรักษาความปลอดภัยตำบล อำเภอยะหริ่ง ประจำปี 2565 เพื่อให้การดำเนินการตามแผนเสริมสร้างสันติสุข ประจำปี 2565 ตลอดจนการควบคุมดูแลพื้นที่ การรักษาความปลอดภัย การแบ่งมอบภารกิจ การปฏิบัติหน้าที่ร่วม 3 ฝ่าย และการขับเคลื่อนการดำเนินงานของชุดคุ้มครองตำบล ได้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประสานสอดคล้องตามสถานการณ์ในปัจจุบันและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี พ.อ.ธายุทธ สวนกูล ผบ.ฉก.ทพ​ 42, ผู้แทน ผกก.สภ.ยะหริ่ง, ผู้แทน สารวัตร สภ.ราตาปันยัง, ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบางปู/ตำบลตาแกะ/ตำบลตะโละ/ตำบลปิยามุมัง/ตำบลจะรัง, กำนันตำบลบางปู/ตำบลตาแกะ/ตำบลตะโละ/ตำบลจะรัง, ผู้แทน กำนันตำบลปิยามุมัง, รอง หัวหน้า ชคต.ทั้ง 5 ตำบล, อส.ชคต.ทั้ง 5 ตำบล เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ หอประชุมอำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย