อ.รัตภูมิ ดำเนินการเชิงรุกคัดกรองผู้ป่วย ,ผู้สัมผัส โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK ในพื้นที่บ้านเขารักเกียรติ

 

 

 

 

 

วันที่ 19 ต.ค.2564 เวลา 10.30 น.

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของ นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ ได้มอบหมายให้ นายบุญเจริญ เหมหีม ผู้ใหญ่บ้าน ม.12 ต.กำแพงเพชร ร่วมกับ นางบุญสม ไชยสาลี ผอ.รพ.สต.นิคมฯ และ ชุดปฏิบัติการสนับสนุนคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และควบคุมโรคอำเภอรัตภูมิ ตำบลกำแพงเพชรร่วมตรวจคัดกรองผู้ป่วย ผู้สัมผัสโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เชิงรุกด้วยชุดตรวจ ATK ในพื้นที่บ้านเขารักเกียรติ ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.12 ต.กำแพงเพชร อ.รัตภูมิ จ.สงขลา