นอ.เทพา ให้การต้อนรับ ผวจ. และ รอง ผวจ.สงขลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินมาตราการคัดกรอง Covid-19 พื้นที่ จ.ชายแดนใต้

 

 

 

 

 

วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 16.00 น.

 

 

          นายสิทธิชัย เทพภูษา นายอำเภอเทพา ให้การต้อนรับ นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ,นายจรัญ จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา และนางสาวดุษฎี พฤกษเศรษฐ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสงขลา  ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินมาตรการด่านคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ในเส้นทางสายหลักที่เชื่อมต่อไปยังพื้นที่ ณ ด่านตรวจบ้านควนติหมุน ตำบลปากบาง อำเภอเทพา บริเวณถนนทางหลวงสาย 43 สงขลา-ปัตตานี และด่านตรวจบ้านนาจวก ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา เส้นทางระหว่างอำเภอเทพา และอำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี และผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหน้ากากอนามัย ถุงมือยาง เจลแอลกอฮอล์ น้ำดื่ม ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ประจำด่าน