นอ.รัตภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ ,ผู้แทนเกษตรอำเภอ ,กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.รัตภูมิ ร่วมให้การต้อนรับ รมว.กษ ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการก่อสร้าง

 

 

 

 

 

วันที่ 16 ต.ค.2564 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

 

 

          นายอาคม บุญญโส นายอำเภอรัตภูมิ พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ, ผู้แทนเกษตรอำเภอ, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อ.รัตภูมิ  และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ซึ่งเดินทางลงพื้นที่เพื่อติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการอ่างเก็บน้ำคลองลำแชง ณ อ่างเก็บน้ำคลองลำแชง ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา โดยมี นายเดชอิศม์ ขาวทอง ส.ส.เขต 5 สงขลา, นายถาวร เสนเนียม ส.ส.เขต 6 สงขลา, นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีกรมชลประทาน, เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.จังหวัดสงขลา ร่วมต้อนรับ ทั้งนี้มีการมอบหนังสืออนุญาตให้เกษตรกร เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) จำนวน 8 ราย แก่ประชาชนในพื้นที่