รอง ผวจ.นราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ รอง นรม. และ รมว.สธ. นำคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม

 

 

 

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 น.

 

 

          นายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส  รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนราธิวาสให้การต้อนรับ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกันและรักษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดนราธิวาส โดยลงพื้นที่ติดตามการฉีดวัคซีน ณ จุดฉีดวัคซีน โรงเรียนนราสิกขาลัยหลังจากนั้นได้ประชุมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและมอบแนวทางในการปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส  ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส