นอ.สุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผญบ. และ ปชช. ให้การต้อนรับ รอง นรม. และ รมว.พณ , รมช. มท. และคณะฯ ลงพื้นที่ อ.สุไหงโก-ลก

 

 

 

 

 

วันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น.

 

 

          นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก/ผอ.ศปก.อ.สุไหงโก-ลก พร้อมด้วย ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และคณะฯ โดยมี นายบุญพาศ รักนุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ติดตามคณะ โดยได้มอบโฉนดที่ดิน ให้กับประชาชน จำนวน 30 คน "โครงการมอบโฉนดที่ดินทั่วไทย นำสุขคลายทุกข์ให้ประชาชน" ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส หลังจากนั้นได้เป็นประธานการประชุมร่วมภาครัฐและเอกชนภาคใต้ เพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ (กรอ.พาณิชย์) ณ ห้องประชุมศุลกากรพิพัฒน์ ชั้น 3 อาคารด่านพรมแดนสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส