นอ.เมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ให้การต้อนรับ รอง นรม. และ รมว.พณ , รมช. มท. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 15.30 น.

 

 

         นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ให้การต้อนรับ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ พร้อมด้วย นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่จังหวัดยะลา เพื่อร่วมชมนิทรรศการ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และประชุมหารือร่วมกับผู้บริหาร ศอ.บต.ในการติดตามผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาพื้นที่ จชต. ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ พร้อมทั้งได้เดินทางไปนมัสการพระราชปัญญามุนี เจ้าคณะจังหวัดยะลา/เจ้าอาวาสวัดเวฬุวัน ณ วัดเวฬุวัน ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. นายภิรมย์ นิลทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ และร่วมปฏิบัติราชการในพื้นที่