นอ.ยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุกในพื้นที่ตำบลบุดี อ.เมืองยะลา

 

 

 

 

 

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 11.00 น.

 

 

          นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เชิงรุก ในพื้นที่ตำบลบุดี พร้อมทั้งพบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ และประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน ตลอดถึงแนะนำให้ประชาชนยึดหลักปฏิบัติมาตรการป้องกัน D-M-H-T-T-A ของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ตำบลบุดี อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลาโดยมี นางสาววรรณารัตน์ วรรณโพธิ์ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลบุดี ,จนท.ปค.ต. ,จนท.รพ.ยะลา ,จนท.สาธารณสุข อ.เมืองยะลา ,จนท.เทศบาล ต.บุดี ,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน. ชรบ. ,อสม. ,บัณฑิตอาสาฯ หน่วยทหาร ตำรวจ และประชาชนจิตอาสา ต.บุดี อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีน