นอ.เบตง เป็นประธานปล่อยแถวหน่วยกำลัง ตรวจเข้มป้องกันคนร้ายลอบก่อเหตุในพื้นที่ 

 

 

 

 

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2564 เวลา 19.00 น.

 

 

          นายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง เป็นประธานการปล่อยแถวหน่วยกำลัง เพิ่มความเข้มการตรวจสอบบุคคล วัตถุสิ่งของ ยานพาหนะต้องสงสัยที่อาจเข้ามาก่อเหตุในพื้นที่อำเภอเบตง พร้อมทั้งลงพื้นที่ชี้แจงทำความเข้าใจร้านจำหน่ายอาหาร หรือเครื่องดื่ม ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น. อนุญาตให้นั่งเฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้ว 1 เข็มเท่านั้น สำหรับร้านค้าต่างๆ ได้เน้นย้ำให้จัดให้มีจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ จุบริการเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)