ผวจ.ปัตตานี เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสวนลองกอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

 

 

 

 

 

วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

 

 

          นายเอกณัฏฐ์ สังขพันธ์ นายอำเภอทุ่งยางแดง/ผอ.ศปก.อ.ทุ่งยางแดง พร้อมด้วย นายชาลี สิตบุศย์ เกษตรจังหวัดปัตตานี นายปริวัตร เกื้อหนู ปลัดอาวุโส นายประภักดิ์ เขียวดำ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลพิเทน นายสุรวุฒิ เสาร์พูล เกษตรอำเภอทุ่งยางแดง เจ้าหน้าที่ปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผบ.ร้อย ทพ.ในพื้นที่ และเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งยางแดงร่วมให้การต้อนรับ นายราชิต สุดพุ่ม ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม และติดตามผลการดำเนินงานของสวนลองกอง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ผลการปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ สวนสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ที่ 1 ตำบลพิเทน อำเภอทุ่งยางแดง จังหวัดปัตตานี