ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง ร่วมประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของ สมาชิก อส.อำเภอกะพ้อ

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 27 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          นายกองตรีเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ/ผบ.ร้อย.อส.อ.กะพ้อ ที่ 12 มอบหมายให้นายหมวดเอกมนต์เอก กิจธิคุณ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานความมั่นคง, นายหมวดตรีต่วนโซเฟียน โต๊ะกูบาฮา เจ้าหน้าที่ปกครอง/จ่ากองร้อย, มญ.อาทิตย์ อนันต์ หน.ชป. นายหมู่เวรประจำวันและสมาชิก อส.ธุรการ ร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชาและติดตามการดำเนินงานที่ได้รับมอบหมายประจำสัปดาห์ของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนอำเภอกะพ้อ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารที่ว่าการอำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี