นอ.เมืองยะลา ร่วมให้การต้อนรับ รมช.มท. พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดยะลาร่วมประชุมติดตาม วางแผนการบริหารจัดการน้ำ

 

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 11.00 น.

 

 

         นายธราวุธ ช่วยเกิด นายอำเภอเมืองยะลา/ผอ.ศปก.อ.เมืองยะลา ร่วมให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อมคณะๆ ลงพื้นที่จังหวัดยะลาเพื่อตรวจติดตามโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำปัตตานี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี ตำบลตาเซะ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา และร่วมประชุมติดตาม วางแผน การบริหารจัดการน้ำ การเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ช่วงเกิดอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำปัตตานี โดยมี นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดยะลา ผอ.สำนักชลประทานที่ 17 หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปัตตานี และส่วนราชการในพื้นที่ ร่วมให้การต้อนรับ ณ สำนักงานชลประทานที่ 17 ตำบลตาเซะ อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา