อ.กะพ้อ จ.ปัตตานี ลงพื้นที่ตรวจรับและมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

 

 

 

 

วันศุกร์ ที่ 24 กันยายน พ.ศ.2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          นายเมษัณฑ์ โสภากัณฑ์ นายอำเภอกะพ้อ/ผอ.ศปก.อ.กะพ้อ มอบหมายให้นายปริพัตย์ ซิมะ ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลปล่องหอย พร้อมด้วยนางแซงซีเยาะ วาโซะ ผอ.รพ.สต.ปล่องหอย, นางบาฮีหยะ มือดะ ผอ.รพ.สต.บ้านปล่องหอย, นางอรกานต์ ซิมะ เจ้าหน้าที่ปกครองประจำตำบลปล่องหอย เจ้าหน้าที่สาธารณสุข, นายมูฮัมมัดมุกตา เงาะ กำนันตำบลปล่องหอย, ผู้นำท้องที่, ผู้นำศาสนาและ อสม. ลงพื้นที่ตรวจรับพร้อมมอบวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ในการป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 ให้กับ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานในพื้นที่ ตามโครงการป้องกันแก้ไขปัญหา และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ณ ตำบลปล่องหอย อำเภอกะพ้อ จังหวัดปัตตานี