นอ.เมืองสงขลา ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ รมช. มท. ลงพื้นที่สำรวจการวางแนวทาง แก้ปัญหาน้ำท่วมในเขต อ.เมืองสงขลา

 

 

 

 

วันที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น.

 

 

          นายไชยพร นิยมแก้ว นายอำเภอเมืองสงขลา ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายวงศกร นุ่นชูคันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเชาวลิต นิฒรรัตน์ หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา นายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง ผอ.โครงการชลประทานสงขลาปภ.สงขลา ผู้แทนอบจ.สงขลา ผู้แทนม.ราชภัฏสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจการวางแนวทางแก้ปัญหาน้ำท่วมในเขตอำเภอเมืองสงขลา ซึ่งได้แก่พื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา และเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง เพื่อกำจัดสิ่งวัชพืชดินโคลนที่กีดขวางทางน้ำในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยในช่วงฤดูมรสุมของพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเริ่มตั้งแต่ เดือนกันยายน - เดือนธันวาคม โดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างจังหวัดสงขลา ม.ราชภัฏสงขลา ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 12 สงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งมีการสนับสนุนรถแบ็คโฮ รถบรรทุกขนย้ายวัชพืช เป็นการปฏิบัติงานร่วมกันของหน่วยงานราชการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และไม่มีการสนับสนุนงบประมาณ บริเวณพื้นที่เขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา