ศปก.อ.เบตง จัดชุดปฏิบัติการ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจตามแผน รปภ.เมืองเศรษฐกิจเบตง ยานพาหนะที่เดินทางเข้าพื้นที่

 

 

 

 

 

วันที่ 22 กันยายน 2564  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

 

 

          ภายใต้การอำนวยการของนายเอก ยังอภัย ณ สงขลา นายอำเภอเบตง/ผอ.ศปก.อ.เบตง มอบหมายให้ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน ปฏิบัติหน้าที่ประจำด่านตรวจชั้นนอก และชั้นกลาง ตามแผนรักษาความปลอดภัยเมืองเศรษฐกิจเบตง เพื่อเป็นจุดตรวจในการสกัดกั้นและยับยั้งบุคคล ยานพาหนะที่ผิดกฎหมาย ต่างๆ ที่อาจจะลักลอบเข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตง โดยสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันปฏิบัติหน้าที่ตลอด 24 ชั่วโมง ดังนี้

1.จุดตรวจร่วม กม.23 ต.ตาเนาะแมเราะ

2.จุดตรวจร่วมหน้า เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์ ต.ธารน้ำทิพย์

3.จุดตรวจหน้าไกรลาส เทศบาลเมืองเบตง

4.จุดตรวจป้อมปราบ เทศบาลเมืองเบตง

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย