นอ.สะบ้าย้อย มอบหมายปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อ Covid-19

 

 

 

 

 

วันอังคาร ที่ 21 ก.ย.64 เวลา 11.00 น.

 

 

          นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อยมอบหมายให้ นายณภัทร จินเดหวา ปลัดอำเภอ ลงพื้นที่ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการแพร่ระบาดในพื้นที่ ม.6 บ้านหาดทราย ต.ธารคีรี ดังนี้

1) เข้าประสานการปฏิบัติกับ จนท.สาธารณสุข ติดตามสถานการณ์ผู้สังเกตุอาการใน CI สอบถามความต้องการเพิ่มเติม ณ รร.ธรรมคีรีวิทยาฯ

2) จัดกำลังสมาชิก อส.อำนวยความสะดวก ณ จุดคัดกรองทางเข้ากลุ่มบ้านหาดทรายตก และช่องทางธรรมชาติ เพื่อจำกัดวงการระบาด

3) นำกำลังสมาชิก อส. ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจกข้าว/ถุงยังชีพ ให้ผู้กักตัวใน CI และผู้กัก HI

4) มอบของเยี่ยม จนท.ปฏิบัติงานควบคุม โรคในตำบล ทั้งฝ่ายปกครองแบะสาธารณสุขในพื้นที่

ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย