หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ บก.อส./อปค. มอบหมายให้ นายหมวดตรี ภัทรดิฐ สิงหเสนี ตำแหน่งประจำ บก.อส.  เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค

 

 

 

 

วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564

         

 

          นายกองเอก ธนาคม จงจิระ หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน/อธิบดีกรมการปกครอง มอบหมายให้ นายหมวดตรี ภัทรดิฐ สิงหเสนี ตำแหน่งประจำกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของอุปโภคบริโภค จากพระราชญาณกวี (สุวิทย์ ปิยวิชฺโช ป.ธ.9) หรือนามปากกา ปิยโสภณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก โดยกองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน จะนำไปร่วมกับกรมการปกครอง เพื่อนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆ