นอ.กรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปีนัง ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ ผบ.ฉก. ยะลา และพบปะพี่น้องประชาชนในพื้นที่

 

 

 

 

 

วันจันทร์ ที่ 20 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 10.30 - 12.00 น.

 

 

         นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอกรงปินัง/ผอ.ศปก.อ.กรงปินัง จังหวัดยะลา ปฏิบัติราชการ ดังนี้

-เวลา 10.30 น. ลงพื้นที่ให้การต้อนรับ พล.ต.อุทิศ อนันตนานนท์ ผบ.ฉก. ยะลา ตามโครงการ "ส่งความห่วงใย ใส่ใจ มอบอาหารปรุงสุกพร้อมทาน และน้ำดื่ม  ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" และได้ร่วมประกอบอาหารในครั้งนี้ เพื่อนำไปมอบให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ณ ฐานปฏิบัติการ ร้อย.นขต.ฉก.ทพ.47 บ้านสะเก หมู่ที่ 1 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา

-เวลา 11.20 น. จากนั้นได้ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และให้กำลังใจพร้อมมอบอาหารปรุงสุขพร้อมทาน/น้ำดื่มและถุงยังชีพ ให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านตะโล๊ะซูแม หมู่ที่ 2 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา โดยมี ผกก.สภ.กรงปินัง, ผบ.ฉก.ทพ.47, ปลัดอำเภอ, ผบ.ร้อย ทพ.4702, กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วม ณ หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 2 ตำบลกรงปินัง อำเภอกรงปินัง จังหวัดยะลา