จังหวัดสุพรรณบุรีลาดตระเวนพื้นที่

 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564

 

ภายใต้การอำนวยการของ นายไพทูรย์ วงศ์วีรกูล นายอำเภอสองพี่น้อง  มอบหมายให้ ร.ต.นเรศ หนูทอง ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง พร้อมด้วยสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ที่ 8 และ ชรบ. จัดชุดเคลื่อนที่เร็วลาดตระเวรพื้นที่ ตามมาตรการตามคำสั่ง จ. สุพรรณบุรี ที่ 3979/2564  การห้ามบุคคนออกนอกเคหสถานในช่วงเวลา 21.00 - 04.00 น และ มาตรการอื่นๆเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่าไวรัส  2019(covid-19) ในพื้นที่ ต.ศรีสำราญ

       ผลการปฏิบัติ : ได้ทำการตักเตือนผู้ที่ออกนอกเคหสถานในช่วงเวลาดังกล่าว และตักเตือนเจ้าของร้านสะดวกซื้อให้ปิดตามเวลาตามคำสั่งฯ และตรวจพบผู้ที่มีสารเสพติดเมทแอมเฟตามีนในปัสสาวะจำนวน 1 รายจึงดำเนินการคัดกรองเพื่อเข้าสู่ระบบบำบัดต่อไป