ผอ.รมน.ภาค 4 มอบประกาศเกียรติคุณ แด่ นอ.สะบ้าย้อย และ ชุด ชคต. ดีเด่น

 

 

 

 

วันอังคารที่ 7  กันยายน 2564 เวลา 13.30 น.

 

 

          ณ ห้องประชุม 1 กอ.รมน.ภาค 4 สน. นายนพพร หนูเพชร นายอำเภอสะบ้าย้อย เข้ารับโล่เกียรติคุณ ศปก.อ.ในเขตจังหวัดสงขลา ที่ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการเสริมสร้างความเข้มเข็งให้กับ อส.จชต และนายฤทธชาติ ทัศจานจุน ป.หน.ก.มค./ ป.หน.ชคต.คูหา เข้ารับประกาศเกียรติคุณ ชคต. ดีเด่น จาก ผอ.รมน.ภาค 4