อำเภอเวียงสระ จับนักพนัน

            วันที่ 7 กันยายน 2564 เวลา 14.20 น.

 


            ภายใต้การอำนวยการของนายสุพัชรพงศ์ วรประดิษฐ์ นายอำเภอเวียงสระ/ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคฯ อำเภอเวียงสระ นายสมชาย สมวงศ์  ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มอบหมายให้ นายศรีอุทัย คงเรือง ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นายธีระพล นวลวัฒน์ ปลัดอำเภอหัวหน้างานป้องกัน นายธีระศักดิ์ สุทธิมาศ เจ้าหน้าที่ปกครอง และสมาชิก อส.ชุดเคลื่อนที่เร็ว อำเภอเวียงสระ ลงพื้นที่ตรวจสอบ เนื่องจากได้รับการร้องเรียนทางโทรศัพท์ว่า บ้านของนางจันทร์ ห่อเพชรบ้านเลขที่ 199/11  หมู่ที่ 8 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี มีการจัดให้มีการลักลอบเล่นการพนันเป็นประจำ 
          1.ผลการปฏิบัติ : เจ้าหน้าที่ พบนางจันทร์ ห่อเพชร (พร้อมพวก) ผู้กระทำผิดลักลอบเล่นการพนัน  (ดรัมมี่) จำนวน ๔ ราย พร้อมของกลาง ดังนี้
   - 1)ไพ่ป๊อกจำนวน  2 สำรับ
   - 2)ผ้ารองเล่น จำนวน 1 ผืน     
   - 3)ไม้จั่ว จำนวน 17 อัน
   - ๔)เงินสดจำนวน 122 บาท
   - ๕)ตะกร้า จำนวน  3   ใบ
           2.เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาว่า ผู้ต้องหาลำดับที่ 1 ในฐานะเจ้าบ้านจัดให้มีการเล่นการพนันโดยร่วมกับผู้ต้องหาลำดับที่ 2-5 เล่นการพนัน (ดรัมมี่) พนันเอาทรัพย์สินกันโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันชุมนุม หรือกระทำกิจหรือมั่วสุ่ม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื่อโรคอันเป็นความผิดตามข้อกำหนด ประกาศหรือคำสั่งจังหวัดสุราษฎร์ธานี เรื่องมาตรการเร่งด่วนในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)ที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  โดยผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา
          3.จากนั้นอำเภอเวียงสระจึงทำบันทึกจับกุมและส่งตัวผู้ต้องหาส่งฟ้องต่อพนักงานสอบสวน สภ.เวียงสระ เพื่อดำเนินคดีต่อไป